Naar boven

Heeft u vragen, suggesties of wensen?

We zijn altijd voor u bereikbaar. U kunt ons bellen of een bericht schrijven. Trouwens: Hieronder hebben we de antwoorden op de meest gestelde vragen over onze producten en hun ingrediënten samengevat.

DMK Deutsches Milchkontor GmbH
Industriestraße 27
27404 Zeven

Onze telefooncentrale in Bremen is bereikbaar op:
Tel.: +49 421 243-0
Fax: +49 421 243-2222

Onze consumentenservice is te bereiken op:
Tel.: +49 251 2656 7371

Aanhef

Uw referentie*
Anschreiben

Persoonlijke gegevens

Firma
Titel
Voornaam
Achternaam

Uw contactgegevens

Adres & huisnummer
Postcode
Plaats
Land
E-mailadres*
Telefoonnummer
Ik heb de privacyverklaring gelezen en begrepen.*

Vaak gestelde vragen

E-Nummers

Een E-nummer is een code waarmee op dit moment toegestane additieven genummerd en aangegeven worden. Deze code is in alle lidstaten van de Europese Unie (EU) hetzelfde. E-nummers staan voor bepaalde toevoegingen die de eigenschappen van levensmiddelen verbeteren, zoals het uiterlijk, de houdbaarheid, de smaak of die ervoor zorgen, dat de producten eenvoudiger verwerkt kunnen worden. Bij wet is geregeld, dat deze levensmiddelentoevoegingen alleen gebruikt mogen worden, wanneer ze goedgekeurd zijn. Toevoegingen worden uitsluitend goedgekeurd wanneer aangetoond is dat ze niet schadelijk zijn voor de gezondheid en ze ook daadwerkelijk doen wat ze behoren te doen. De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) beoordeelt de veiligheid van additieven. Daarnaast voert ook een internationale groep experts op het gebied van voedingsadditieven van de FAO/WHO extra veiligheidsbeoordelingen uit.

Wanneer de voedingsmiddelenproducent additieven gebruikt, moeten deze opgenomen worden in de lijst met ingrediënten. Allereerst wordt de soort van het middel genoemd, waaruit blijkt waarvoor de toegevoegde stof dient, gevolgd door de chemische benaming of het E-nummer. Omdat de chemische aanduidingen over het algemeen behoorlijk lang zijn, worden E-nummers vaak ook als afkorting gebruikt.

Daarbij steken achter veel E-nummers stoffen die van nature in voedingsmiddelen voorkomen. Zo komt riboflavine (vitamine B2, E101) voor in melk, l-ascorbinezuur (vitamine C, E300) in appels en de kleurstof caroteen (E160a) in wortelen.

Vetgehalte in droge stof

Over het algemeen worden er meerdere waarden gehanteerd: het absolute vetgehalte en het vetgehalte in de droge stof. Kaas bevat naast de vaste bestanddelen (“droge stof”) van nature namelijk ook water. Het absolute vetgehalte betreft het aandeel vet in het gehele product. Het vetgehalte in droge stof betreft daarentegen het aandeel vet in de vaste bestanddelen van het product. Naast vet kunt u hierbij denken aan eiwitten, koolhydraten en mineralen.

Graag geven we een voorbeeld aan de hand van onze MILRAM FrühlingsQuark:

Voor onze MILRAM FrühlingsQuark bedraagt het vetgehalte bijv. 10g/100g. 10% vet absoluut dus. Ten opzichte van de droge stof van de MILRAM FrühlingsQuark bedraagt het vetgehalte 40%. Dit betekent dat 40% van alle droge bestanddelen uit vet bestaat.

Met name voor het product kaas is het zinvol om het vetgehalte aan te geven als het vetgehalte in droge stof. Kaas rijpt vanaf de productie tot aan de consumptie als gevolg van verschillende chemische en bacteriële processen. Want met name het verlies van een vluchtige stof als water betekent dat het absolute vetgehalte voortdurend aan verandering onderhevig is. De verhouding tussen vet en de vetvrije droge massa blijft daarentegen vrijwel constant. Het predicaat vetgehalte in de droge stof is wettelijk vastgelegd in de Duitse kaasverordening. Deze geldt ook voor kwark.

Gluten dient aangegeven te worden

Het gebruik van granen die gluten bevatten (tarwe, rogge, haver, ...) of afgeleide producten als ingrediënt voor de productie van een levensmiddel dient als zodanig aangegeven te worden ter bescherming van de consument (Verordening inzake de etikettering van levensmiddelen). De lijst met ingrediënten dient bij het gebruik van tarwezetmeel niet alleen “zetmeel” te vermelden, maar “tarwezetmeel”. 

Gejodeerd zout

Ook het gebruik van gejodeerd zout dient volgens de geldende levensmiddelenregelgeving op de verpakking aangegeven te worden. Op deze manier kunt u al in de lijst met ingrediënten zien of het product gejodeerd zout bevat. 

Stremsel

Voor onze producten maken we uitsluitend gebruik van microbieel stremsel. Hierdoor zijn onze producten geschikt voor consumptie in een lactovegetarisch dieet.

Lactose

DMK heeft ook lactosevrije gesneden en harde kaas in het assortiment. Tijdens de productie van de kaas wordt de lactose verwijderd door melkzuurbacteriën en scheiden van de wei uit de wrongel. Het natuurlijke rijpingsproces reduceert het tot dan toe al voor het grootste gedeelte omgezette lactosegehalte tot een restwaarde die normaal gesproken lager is dan 0,1g/100g. Op basis van de nationale regelgeving mogen alle gesneden en harde kaassoorten van DMK als “lactosevrij” aangemerkt worden. 

Proefverpakkingen

MILRAM-producten dienen over het algemeen gekoeld bewaard te worden en kunnen daarom niet zomaar met de post verstuurd worden. 

Rauwe melkproducten

Ons assortiment bevat geen producten waarin rauwe melk verwerkt is. De melk die we bij DMK gebruiken voor onze zuivelproducten, wordt in een vroegtijdig stadium gepasteuriseerd en bevat daarna geen schadelijke kiemen meer. Het gebruik van rauwe melk moet expliciet vermeld worden. Op de verpakking van het product dient de boodschap “gemaakt van rauwe melk” te lezen zijn.

Gebruik van gentechnologie bij levensmiddelen

DMK gebruikt in haar levensmiddelen geen genetisch gemodificeerde ingrediënten, ingrediënten die een genetisch gemodificeerd organisme bevatten of ingrediënten die gemakt zijn van genetische gemodificeerde organismen. Materialen die als gevolg van EU-verordeningen 1829/2003 en 1830/2003 van 22-09-2003 expliciet vermeld dienen te worden, mogen niet gebruikt worden. DMK gaat verder dan de wettelijke voorschriften en vraagt zijn leveranciers te verklaren, dat de geleverde ingrediënten niet bestaan uit genetisch gemodificeerde organismen of genetisch gemodificeerde organismen bevatten.

Kwaliteit bij DMK

Melk is een van de waardevolste natuurlijke producten. DMK is zich bewust van deze verantwoordelijkheid. Daarom hoort de kwaliteitscontrole vanaf de boerderij tot in het koelvak van de supermarkt al jaren tot de belangrijkste uitgangspunten van de onderneming. De veiligheid en gezondheid van de dieren staan samen met de kwaliteit van de melk voorop bij alle stappen in het productieproces. DMK hanteert talloze controlemechanismen. Om te beginnen voeren dierenartsen van de landbouwinspectie wettelijk voorgeschreven steekproeven uit op alle melkproducerende bedrijven in Duitsland. Extra controles door consultants van DMK op boerderijen in het kader van het kwaliteitscontroleprogramma garanderen dat de gezondheid van de dieren in orde is. Dit is een absolute voorwaarde voor een hoge kwaliteit van de rauwe melk. Bovendien wordt de kwaliteit van de geleverde melk eerst door de melkveehouder zelf, vervolgens in de melktankwagen en tot slot tijdens het verwerkingsproces in het laboratorium gecontroleerd. Door dit waterdichte controlesysteem vallen onregelmatigheden meteen op zodat ze verholpen kunnen worden. Het kwaliteitsmanagementsysteem van DMK is gecertificeerd volgens internationale normen en garandeert de kwaliteit tijdens het gehele productieproces.

Veehouderij

Omdat DMK in wezen een boerenbedrijf is, staat kwaliteitsbewaking gedurende de hele waardeketen hoog in het vaandel, van de boerderij tot in het schap van de supermarkt. Een goede gezondheid van de dier is bovendien van doorslaggevende betekenis voor de hoge kwaliteit van de melk. De meeste bedrijven van onze leden geven hun melkkoeien in de zomer de vrijheid om naar buiten te gaan of laten de beesten in de wei grazen. Voldoende beweging is van doorslaggevend belang voor de gezondheid van koeien. Bovendien beschikken onze boeren over loopstallen die met name in de winter gebruikt worden.